Bessho Onsen

Update:2019/09/29

Map Home page
1
1
1

ตั้งอยู่บริเวณบึง Shiodadaira มีรถไฟสายสั้น ๆ จากสถานี Ueda ไปยัง Bessho Onsen ออนเซ็นแห่งนี้ถูกพิจารณาให้เป็นออนเซ็นที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ที่สุดใน Nagano เนื่องจากบริเวณนี้มีอนุสรณ์สถานทางวัฒนธรรมที่สำคัญมากมาย เช่น Anrakuji ที่มีเจดีย์ 3 ชั้นทรงแปดเหลี่ยมซึ่งถูกกำหนดให้เป็นสมบัติล้ำค่าของชาติ นอกจากนี้ยังมี Kitamuki Kannon ซึ่งตั้งหันหน้าไปทางทิศเหนือสู่วัด Zenkoji ในเมือง Nagano เนื่องจากเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่มีรูปแบบเดียวกับ Kamakura จึงถูกขนานนามว่าเป็น “Kamakura แห่ง Nagano“ น้ำแร่ของ Bessho Onsen จะทำให้ผิวของคุณรู้สึกนุ่ม จึงเป็นที่มาของฉายาน้ำแร่ "Bijin" (น้ำแร่หญิงงาม) Bessho Onsen ยังมีบ่ออาบน้ำสาธารณะที่นักท่องเที่ยวทุกคนสามารถลงแช่ได้ด้วย

เกี่ยวกับตำแหน่งที่อยู่ Bessho, Ueda City Map
TEL 0268-38-3510
FAX 0268-38-8887
Mail info@bessho-spa.jp
URL https://go.ueda-kanko.or.jp/th/spot/bessho-hot-springs/

Access and Parking

ข้อมูลการเดินทาง

โดยรถไฟ: นั่งรถไฟ Ueda Dentetsu Bessho Line ลงสถานี Bessho Onsen แล้วเดิน 5 นาที
โดยรถยนต์: ขับรถ 30 นาทีจาก Ueda Sugadaira IC ระยะทาง 17 กม.

  

ข้อมูลที่ปราศจากสิ่งกีดขวาง

น้ำพุร้อน

Share this tourist destination

LINE
Twitter
Facebook